Θεματολογία


● Καρδιο-ογκολογία
● Καρδιακή Αμυλοείδωση – Ανίατη νόσος;
● Θεραπεία της Καρδιακής ανεπαρκείας με επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως – Από το παρόν στο μέλλον
● Διάγνωση και πρόγνωση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια
● Η Καρδιακή Ανεπάρκεια από τη σκοπιά της σύγχρονης Ηλεκτροφυσιολογίας
● Καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου
● Καρδιο-ογκολογία και Καρδιακή Ανεπάρκεια: ματιά στο μέλλον
● Παρουσίαση Καρδιο-ογκολογικών Περιστατικών
● Παρουσίαση Περιστατικών με Καρδιακή Ανεπάρκεια
● Ο Χάρτης Υγείας στην πατρίδα μας σήμερα και στο μέλλον – Προκλήσεις και Προοπτικές