Πληροφορίες

Τόπος
Αίγλη Ζαππείου, αίθουσα “Ολυμπία”, Κήπος Ζαππείου, Αθήνα
Ημερομηνία
12-13 Μαΐου 2017
Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Εταιρίες Φαρμακευτικές, Ιατρικών Οργάνων και
Συσκευών θα εκθέτουν τα προϊόντα τους.
Εγγραφή – Δικαίωμα Συμμετοχής
ΔΩΡΕΑΝ

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

Παραλαβή του Επιστημονικού Προγράμματος
Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Οι Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους, κατά την προσέλευσή τους στη γραμματεία του συνεδρίου.

Τεχνική Γραμματεία
Κατά τη διάρκεια της Διημερίδας θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία παραλαβής των παρουσιάσεων.
Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την έναρξη της ομιλίας τους.

Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)
Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κωδικό (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τις συνεδριακές αίθουσες. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για
τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος Ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος.
Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δε μοριοδοτούνται.
Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κωδικού (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
E-mail: info@tmg.gr
URL: www.tmg.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Μόιρα Μπρίκη
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
E-mail: mbriki@tmg.gr
URL: www.tmg.gr